Schoorsteenvegertje

Waarom uw schoorsteen laten vegen?

Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden celsius (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag in brand en de schoorsteenbrand is een feit. De mate van aanslag wordt mede bepaald door uw stookgedrag: smoort u uw kachel teveel, dat wil zeggen dat de brandstof te weinig zuurstof krijgt, dan ontstaat hierdoor een onvolledige verbranding, waarbij extra afvalstoffen vrijkomen. Daardoor kan de schoorsteen ook verstopt raken. Er is dan weinig of geen 'trek'. Verbrandings-gassen slaan terug de kamer in, waardoor er gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging. Regelmatig de schoorsteenveger uw schoorsteen laten onderhouden is daarom belangrijk.

Hoe vaak schoorsteen vegen?
Het onderhoud van uw schoorsteen is bepaald in de bijlage van de bouwverordening. Bij gebruik van hout, kolen of olie, wanneer u de kachel of open haard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar vegen voldoende. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen.

Ook vegen bij gaskachels of gasgestookte c.v.-ketels?
Bij apparaten die op gas gestookt worden, zoals gaskachels, gasgestookte c.v.-ketels en (bad)geisers in moderne woningen, is er normaal gesproken geen vervuiling van het rookkanaal. Wel loopt u steeds het risico dat er een verstopping ontstaat, bijvoorbeeld door een vogelnestje. Dus ook hier is het van belang dat uw rookkanaal regelmatig wordt onderhouden.

Ben ik verzekerd tegen schoorsteenbrand?
U bent verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een attest aan kunnen tonen dat de schoorsteen geveegd was. Vraag informatie over de polisvoorwaarden bij uw tussenpersoon of verzekeraar.

Meer informatie


Home    Waarom?    Meer info    Foto's    Contact

© Schoorsteenvegertje - Uw schouwveger